Razbijanje konjskih mitov: Ostrejša brzda ne reši težav z ustavljanjem

Namen brzde v sodobnem konjeništvu ni več nadzor, temveč nežna komunikacija. Jahač preko brzde v roke dobi informacije o tem, kaj se dogaja s konjevim telesom in konju posreduje nežne napotke o tem, kako lahko svoje gibanje izboljša. Brzda ne sme nikoli služiti temu, da konja vlečemo ali cukamo in nikoli ne sme povzročati bolečine. Če konja lahko nadzorujemo le preko bolečine, smo lahko prepričani, da smo nekaj naredili hudo narobe.

Več o tem v članku Katje Porenta v februarski številki Revije o konjih.