Dvodnevna prireditev v organizaciji ZRKSHP, kjer imajo glavno vlogo žrebčki in plemenski žrebci najštevilčnejše avtohtone pasme pri nas, je že peto leto potekala na hipodromu Stožice v Ljubljani.

Dan pred licenciranjem so rejci v prireditveni šotor pripeljali mlade žrebčke, ki jih je ocenila strokovni vodja Nataša Gorišek na preglednih mestih z več kot 36 točkami in predstavljajo velik potencial za bodoče plemenjake. Sicer se rejci sami odločajo, ali bodo svoje konje dali žrebetišču, vendar je za ohranjanje kakovostne reje to precej pomembno. Tokrat je bilo privedenih 23 mladih žrebčkov, med katerimi jih je komisija izbrala 15 za takojšnjo odbiro in prevoz v žrebetišče Omerza, kjer jih bodo socializirali ter pripravili za prve plemenilne postaje.

Več o tem v članku Irene Krnc v decembrski številki Revije o konjih