Za boljše zavedanje drže, mimike in gibanja, s tem pa sporočil, ki jih posredujemo konju preko svojega telesa, se občasno snemajte, ko lonžirate svojega konja.

komentarji