Tudi rodenticidi (strupi za podgane) so lahko potencialen vir zastrupitve pri konjih.

komentarji