Vreme

Zaužitje oleandra v količini 0.005 % konjeve telesne teže je smrtno.

komentarji