REVIJA O KONJIH - Reja - Šport - Veterina - Rekreacija

Prva slovenska revija o konjih je hkrati glasilo konjeniškega športa v Sloveniji (kasaštvo, preskakovanje ovir, dresurno jahanje). Piše o delu klubov in konjeniških zvez, o športnih dosežkih doma in v tujini. Rejcem konj prinaša mnoge, tudi veterinarske napotke. Spremlja in vzpodbuja razvoj rekreativnega jahanja, ki postaja vse popularnejše, prinaša številne informacije o novih smereh in dogajanju v konjeništvu, o opremi za rejce, športnike in rekreativce.

MESEČNIK REVIJA O KONJIH

Odgovorna urednica: Manca MIRNIK

Telefon: (01) 473 53 69

Faks: (01) 473 53 77

E-pošta: manca.mirnik@czd-kmeckiglas.si

Izid: med 1. in 6. v mesecu

Naklada: 2.500  

CILJNO OBČINSTVO: 

vsi, ki se ukvarjajo s konjeniškim športom, z rejo konj in rekreativnim jahanjem, ljubitelji konj in narave

DOSEG: 19.100