Japonski znanstveniki so potrdili, da jahanje na otroke vpliva zelo pozitivno, saj krepi njihovo inteligenco ter vpliva na uspešnost v šoli. Vibracije, ki se med jahanjem prenašajo s konja na otroka, namreč aktivirajo tisti del otroških možganov, ki je zadolžen za učenje in spomin.