Konji so čredna bitja, zato je druženje z vrstniki pomemben del dobre oskrbe. Preživljanje časa v čredi konjem daje občutek varnosti, zadovolji njihove potrebe po socializaciji in spodbuja gibanje. Ker pogoji niso vedno idealni, se včasih zgodi, da v hlevu prebiva samo en konj. Če potrebe po socializaciji ne moremo zadovoljiti s konjsko družbo, lahko poskusimo z družbo drugih živalskih vrst.

Več o tem v februarski številki Revije o konjih