Značilnost in posebnost reje posavskega konja v Sloveniji je, da so živali tradicionalno skoraj celo leto na paši. V reji posavskega konja gre za sonaravno rejo živali, ki zagotavlja optimalni fizični razvoj živali in vrstno specifično socializacijo. Slednje je še posebej pomembno zato, ker so skromnost, odpornost na težke klimatske in druge naravne razmere ter zelo dobra sposobnost izkoriščanja grobe vlakninaste krme pomembne pasemske lastnosti. Pod vplivom specifičnih klimatskih razmer in načina reje se je v krško–brežiškem območju izoblikovala razmeroma izenačena populacija posavskih konj.

Več v članku dr. matjaža Mesariča v marčni številki Revije o konjih