Kas je poleg koraka in galopa eden izmed konjevih osnovnih hodov, ki v dresuri nastopa v mnogo različnih odtenkih. Osnova dresure je delovni kas, ki se tekom konjeve izobrazbe stopnjuje v pojačan kas na eni in zbran kas na drugi strani.

Več o tem pa v decembrski številki Revije o konjih.