Zakaj se toliko žensk ukvarja s konji? Smo ženske intuitivna bitja, ki na zavedni ali na nezavedni ravni vemo, da je to za naše zdravje in počutje zelo pozitivno? Ali smo si ženske in konji v nekaterih lastnostih tako podobni, da nas to zbližuje?

Več o tem v članku Karin Bojc v septembrski številki Revije o konjih